O projekcie

Jakość i innowacyjność – Zintegrowany program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Celem projektu jest podniesienie jakości i innowacyjności funkcjonowania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM) poprzez podniesienie kompetencji studentów (w ramach zmodyfikowanych programów kształcenia oraz warsztatów, dodatkowych zajęć projektowych i wizyt studyjnych – 486 os.), podniesienie kompetencji kadry uczelni (40os.), rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych w okresie 01.10.2019-30.09.2023

Dofinansowanie projektu z UE: 4191615,50zł

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1