Dnia 30.10.2019r.

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/2019/POWR/03.05.00-00-ZO98/18-00/rozeznanie_jakość w przedmiocie zakupu i dostawy Eyetrackera z oprogramowaniem, Neuro-zestawów słuchawkowych i naukowo kontekstowego EEG , Translatorów automatycznych (5 sztuk), w ramach projektu „Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”

ZAPYTANIE O CENĘ

nr 1/2019/POWR/03.05.00-00-ZO98/18-00/rozeznanie_jakość

 1. Prowadzący rozeznanie rynku:
 2. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 30-705 Kraków NIP: 6762134096 REGON: 357129941

 3. Przedmiot zamówienia
 4. Przedmiotem zamówienia będzie zakup i dostawa:

  1. Eyetrackera z oprogramowaniem (do badań użyteczności gier) 1 sztuka,

  2. Neuro-zestawów słuchawkowych i naukowo kontekstowego EEG (+ Emotiv EPOC 160 filcowych czujników 2 op. ),

  3. Translatorów automatycznych (5 sztuk),

  w ramach projektu „Jakość i Innowacyjność – Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1