Dnia 30.10.2019r.

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/2019/POWR/03.05.00-00-ZO98/18-00/rozeznanie_jakość w przedmiocie zakupu i dostawy Eyetrackera z oprogramowaniem, Neuro-zestawów słuchawkowych i naukowo kontekstowego EEG , Translatorów automatycznych (5 sztuk), w ramach projektu „Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”

ZAPYTANIE O CENĘ

nr 1/2019/POWR/03.05.00-00-ZO98/18-00/rozeznanie_jakość

    1. Prowadzący rozeznanie rynku:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 30-705 Kraków NIP: 6762134096 REGON: 357129941

  • Przedmiot zamówienia
 

Przedmiotem zamówienia będzie zakup i dostawa:

  1. Eyetrackera z oprogramowaniem (do badań użyteczności gier) 1 sztuka,

  • Neuro-zestawów słuchawkowych i naukowo kontekstowego EEG (+ Emotiv EPOC 160 filcowych czujników 2 op. ),
 

  • Translatorów automatycznych (5 sztuk),
 

w ramach projektu „Jakość i Innowacyjność – Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1