Realizacja

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Harmonogram zajęć odbywających się w ramach Projektu jest dostępny na stronie Uczelni w zakładce harmonogramy

Kierunek Informatyka i EkonometriaTutaj

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1