Dla studentów kierunku Informatyka i ekonometria (lub studentów innych kierunków zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z danego zakresu):

 

Ścieżka I dla 40os. 2 gr*20 os.:

Analiza danych (A) 60h ( Bazy danych, Hurtownie danych, Wizualizacja danych, BI )

  1. (A) Prace projektowe w zespołach
  2. (B) 1-dn.warsztaty (8 godzin) w ramach prac warsztatowych studenci opracują bazy danych na zadany temat.
  3. (C):Wizyta studyjna w firmie związanej z analizą danych i oprogramowaniem na jej potrzeby.

Rozwijane kompetencje: zawodowe, analityczne, zarządzanie informacjami, pozyskiwanie informacji, umiejętności it, praca zespołowa.

 

Ścieżka II dla 40os. 2 gr*20 os.:

Sieci komputerowe

  • (A) Zajęcia warsztatowe (Windows Server Administration Fundamentals) 60h
  • (B) Prace projektowe w zespołach 1-dn.warsztaty (8 godzin)
  • (C) Wizyta studyjna w firmie związanej z projektowaniem i wdrażaniem sieci komputerowych

 

Ścieżka III dla 40os. 4 gr*10 os.:

Grafika komputerowa i projektowanie w Unity

  • (A) 60h (Grafika 2D, 3D, Unity 2D, Unity 3D) Podział na 2 etapy: Grafika i Unity.
  • (B) Prace projektowe w zespołach : 1-dn.warsztaty (8 godzin) W ramach prac prowadzonych podczas warsztatu opracowana zostanie grafika i zamodelowany fragment gry na zadany temat.
  • (C) Wizyty studyjne w firmie lub instytucji zajmującej się projektowaniem VR, AR, grafiką.

Ścieżka kończy się projektem. Rozwijane kompetencje: zawodowe, analityczne, kreatywność, praca zespołowa.. Efekty uczenia się, weryfikacja uzyskania kompetencji w uzasadnieniu pod budżetem.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, pok. 112 budynek A.

Warsztaty rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1